O nas – Instytut Spraw Głuchych

Powołana w 2015 roku Fundacja Instytut Spraw Głuchych zajmuje się szeroko pojętą pomocą i opieką dla osób niesłyszących. Założony przez Małgorzatę Talipską Instytut ma za zadanie wspierać Głuchych zarówno na polu związanym z edukacją, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, jak i rozwiązywać kwestie nierówności społecznej. Fundacja zajmuje się również promocją wiedzy o kulturze Głuchych i polskim języku migowym oraz popularyzacją sztuki Głuchych. Zadania Instytutu Spraw Głuchych służą przede wszystkim rozwojowi demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, co owocuje wyrównywaniem szans Głuchych w Polsce.

Monika Krawczyk

Monika Krawczyk

Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską Uniwersytetu Śląskiego. Lektor języka polskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie SWPS oraz lektor polskiego języka migowego – obecnie na Uniwersytecie Warszawskim.
Pomysłodawca innowacji – odpowiada za przygotowanie materiałów/scenariuszy oraz przygotowanie scenariuszy do filmików w polskim języku migowym, a także nadzór nad częścią merytoryczną projektu.

Małgorzata Talipska

Małgorzata Talipska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ds. Dostępności Filologii Polskiego Języka Migowego i Nauczania Polskiego Języka Migowego. Przewodnicząca I i II kadencji Polskiej Rady Języka Migowego, organu doradczego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Członek Komisji Ekspertów ds. Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Członkini wielu innych gremiów eksperckich. Wykładowca akademicki i badaczka w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego Migowego i Bałtystyki Uniwersytet Warszawski.

Marta Demaniuk

Marta Demianiuk

Absolwentka bibliologii i informacji naukowej. Prowadzi blog: bibliofilembyc. Zajmuje się recenzowaniem książek, korektą i redakcją językowa artykułów, publikacji pisanych przez osoby głuche.