Moje ABC!

Zabawa polega na ułożeniu opowiadania w polskim języku migowym z użyciem alfabetu palcowego we właściwej kolejności.

Przykład:
PJM: BIEGAM (A) POLE (B) ZMĘCZONY_MOCNO (C)
PL: Biegałem przez pole i szybko się zmęczyłem.

Jestem detektywem

Zadanie polega na wyszukiwaniu danego wyrazu w wybranym tekście przez nauczyciela.

Nauczyciel rozdaje tekst (może to być jeden z opowiadań z karty pracy) i informuje uczestników lekcji, że jest detektywem i ma pewne zadanie. Wybiera jeden wyraz, który jest w tekście i miga ten wyraz pozostałym uczestnikom lekcji. Pierwszy z nich, który odnajdzie ten wyraz zostaje detektywem i robi to samo, co wcześniej zrobił nauczyciel.

Niebo jest niebieskie

Zabawa polega na ułożeniu zdań z użyciem znaków mających ten sam kształt.

Przykład:
PJM: MAMA TATA GOTOWAĆ
PL: Mama i tata gotują
PJM: KOT OPOWIADAĆ DZISIAJ AUTO KOŁO_ODPAŚĆ

Kot opowiada, że dzisiaj z samochodu odpadło koło.

Skok w dal

Zabawa polega na pokazywaniu różnic między językiem polskim a polskim językiem migowym. Zabawa jest skupiona wokół jednej części mowy: czasownika.

Przykład:
PJM: PIŁKA ODBIĆ_PODŁOŻE (3x)
PL: Piłka odbiła się od ziemi kilka razy.
PJM: DRZEWO SPAŚĆ_NA_ZIEMIĘ
PL: Drzewo spadło na ziemię.